Sản phẩm Kenno

- 0%

Dây nguồn siêu tốc chịu tải 3000W 1.25M

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Chiều dài: 1.25M

Tiết diện đồng: 2 x 1.0 mm2

Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp

Công suất: 3000 (W)

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn quạt chịu tải 1000W 2.2M

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Chiều dài: 2.2M

Tiết diện đồng: 2 x 0.3 mm2

Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp

Công suất: 1000 (W)

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn siêu tốc chịu tải 2500W 0.85M

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Chiều dài: 0.85M

Tiết diện đồng: 2 x 0.75 mm2

Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp

Công suất: 2500 (W)

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn siêu tốc chịu tải 2500W 0.65M

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Chiều dài: 0.65M

Tiết diện đồng: 2 x 0.75 mm2

Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp

Công suất: 2500 (W)

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn bàn là

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Dùng cho các loại bàn là đang có mặt trên thị trường

Mua hàng
- 0%

TP vành nhỏ 0.5

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

TP vành nhỏ 0.5

Mua hàng
- 0%

TP vành nhỏ 0.3

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

TP vành nhỏ 0.3

Mua hàng
- 0%

TP rốn mỏng

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

TP rốn mỏng

Mua hàng
- 0%

TP rốn dày

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

TP rốn dày

Mua hàng
- 0%

Phôi vành to 0.5

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Phôi vành to 0.5

Mua hàng
- 0%

Phôi vành to 0.3

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Phôi vành to 0.3

Mua hàng
- 0%

Phôi vành nhỏ 0.5

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Phôi vành nhỏ 0.5

Mua hàng