Thiết bị điện công trình

- 0%

Dây điện đơn lõi chống cháy Kenno 1x0.75

2,530 ₫

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất

Tiết diện: 1x0.5 mm²

 Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Đế âm dùng cho mặt viền DA01 dài 118mm

3,000 ₫

Mã số sản phẩm: DA01

Kích thước: 10.5 x 6.5 x 5 cm

Mua hàng
- 0%

Dây điện đơn lõi chống cháy Kenno 1x1.5

4,491 ₫

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất

Tiết diện: 1x0.5 mm²

 Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 2 lõi chống cháy Kenno 2x0.75

6,074 ₫

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất

Tiết diện: 2 x 0.75 mm²

 Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện đơn lõi chống cháy Kenno 1x2.5

7,251 ₫

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất

Tiết diện: 1x2.5 mm²

 Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Mặt che K500 cỡ M

9,000 ₫

Mã số sản phẩm: K500

Quy cách đóng gói: 100c/hộp

Kích thước: 4.5 x 3.5 cm

Mua hàng
- 0%

Dây điện 2 lõi chống cháy Kenno 2x1.5

9,558 ₫

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất

Tiết diện: 2 x 1.5 mm²

 Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện đơn lõi chống cháy Kenno 1x4.0

11,090 ₫

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất

Tiết diện: 1x0.5 mm²

 Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 2 lõi chống cháy Kenno 2x2.5

15,477 ₫

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất

Tiết diện: 2 x 2.5 mm²

 Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện đơn lõi chống cháy Kenno 1x6.0

16,435 ₫

Xuất xứ: Sản xuất tại Việt Nam

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất

Tiết diện: 1x6.0 mm²

 Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Công tắc đôi 1 chiều nhựa PC ghi K81011A cỡ L

17,000 ₫

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

Kích thước: 7 x 3.5 cm

Mua hàng
- 0%

Công tắc đôi 1 chiều nhựa PC trắng K51011A cỡ L

17,000 ₫

Mã số sản phẩm: K51011A

Quy cách đóng gói: 25c/hộp - 200c/thùng

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

Kích thước: 7 x 3.5 cm

Mua hàng