Dây điện Trần Phú, Teasung

- 0%

Dây điện 1 lõi Taesung HQNK 1x0.75

2,160 ₫

Xuất xứ: Nhập khẩu Hàn Quốc

Màu dây: Đỏ/Vàng/Xanh

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất 99.99%

Tiết diện: 1 x 0.75 mm²

Chiều dày cách điện: 0.72mm

Chiết khấu thêm 15% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 1 lõi Trần Phú 1x1.0

3,510 ₫

Màu Dây: Đỏ/Đen/Vàng/Xanh

Tiết diện: 1 x 1.5 mm²

Cấp điện áp: 300/500V

Chiều dày cách điện: 0.6  mm

Chiết khấu thêm 30% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 1 lõi Taesung HQNK 1x1.5

4,150 ₫

Xuất xứ: Nhập khẩu Hàn Quốc

Màu dây: Đỏ/Vàng/Xanh

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất 99.99%

Tiết diện: 1 x 1.5 mm²

Chiều dày cách điện: 0.8mm

Chiết khấu thêm 15% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 2 lõi Trần Phú 2x0.7

4,290 ₫

Tiết diện: 2 x 0.7 mm²

Cấp điện áp: 300/500V

Chiều dày cách điện: 0.6 mm

Chiết khấu thêm 30% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 2 lõi Taesung HQNK 2x0.75

5,100 ₫

Xuất xứ: Nhập khẩu Hàn Quốc

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất 99.99%

Tiết diện: 2 x 0.75 mm²

Chiều dày cách điện: 0.72mm

Chiết khấu thêm 15% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 1 lõi Trần Phú 1x1.5

5,270 ₫

Màu Dây: Đỏ/Đen/Vàng/Xanh

Tiết diện: 1 x 1.5 mm²

Cấp điện áp: 450/750V

Chiều dày cách điện: 0.7 mm

Chiết khấu thêm 30% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 2 lõi Trần Phú 2x0.75

6,520 ₫

Tiết diện: 2 x 0.75 mm²

Cấp điện áp: 300/500V

Chiều dày cách điện: 0.6 mm

Chiết khấu thêm 30% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 1 lõi Taesung HQNK 1x2.5

6,800 ₫

Xuất xứ: Nhập khẩu Hàn Quốc

Màu dây: Đỏ/Vàng/Xanh

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất 99.99%

Tiết diện: 1 x 2.5 mm²

Chiều dày cách điện: 0.83mm

Chiết khấu thêm 15% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 1 lõi Trần Phú 1x2.5 Tiếp địa

8,400 ₫

Tiết diện: 1 x 2.5 mm²

Cấp điện áp: 450/750V

Chiều dày cách điện: 0.8  mm

Chiết khấu thêm 30% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 1 lõi Trần Phú 1x2.5

8,400 ₫

Màu Dây: Đỏ/Đen/Vàng/Xanh

Tiết diện: 1 x 2.5 mm²

Cấp điện áp: 450/750V

Chiều dày cách điện: 0.8  mm

Chiết khấu thêm 30% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 2 lõi Trần Phú 2x1.0

8,400 ₫

Tiết diện: 2 x 1.0 mm²

Cấp điện áp: 300/500V

Chiều dày cách điện: 0.6 mm

Chiết khấu thêm 30% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng
- 0%

Dây điện 2 lõi Taesung HQNK 2x1.5

9,320 ₫

Xuất xứ: Nhập khẩu Hàn Quốc

Chất liệu ruột dẫn: Đồng nguyên chất 99.99%

Tiết diện: 2 x 1.5 mm²

Chiều dày cách điện: 0.76mm

Chiết khấu thêm 15% khi mua Sỉ

Giá bán tính theo đơn vị Mét

Mua hàng