Đèn Led Bulb Kaizen

- 0%

Bulb trụ kín nước Kaizen 5W

20,240 ₫

Công suất: 5W

Chip LED: 2835 6V 2A

Trọng lượng: 50gr

Kích thước: 100mmx50mm

Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

Mua hàng
- 0%

Bulb trụ kín nước Kaizen 10W

25,740 ₫

Công suất: 10W

Chip LED: 2835 6V 2A

Trọng lượng: 55gr

Kích thước: 115mmx60mm

Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

Mua hàng
- 0%

Bulb trụ kín nước Kaizen 15W

31,570 ₫

Công suất: 15W

Chip LED: 2835 6V 2A

Trọng lượng: 70gr

Kích thước: 125mmx70mm

Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

Mua hàng
- 0%

Bulb trụ kín nước Kaizen 20W

37,950 ₫

Công suất: 20W

Chip LED: 2835 6V 2A

Trọng lượng: 98gr

Kích thước: 145mmx80mm

Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

Mua hàng
- 0%

Bulb trụ kín nước Kaizen 30W

55,550 ₫

Công suất: 30W

Chip LED: 2835 6V 2A

Trọng lượng: 150gr

Kích thước: 165mmx100mm

Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

Mua hàng
- 0%

Bulb trụ kín nước Kaizen 45W

86,570 ₫

Công suất: 45W

Chip LED: 2835 6V 2A

Trọng lượng: 270gr

Kích thước: 210mmx120mm

Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

Mua hàng
- 0%

Bulb trụ kín nước Kaizen 50W

102,410 ₫

Công suất: 50W

Chip LED: 2835 6V 2A

Trọng lượng: 340gr

Kích thước: 230mmx135mm

Bảo hành: 12 tháng 1 đổi 1

Mua hàng