- 0%

Dây nguồn siêu tốc chịu tải 3000W 1.25M

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Chiều dài: 1.25M

Tiết diện đồng: 2 x 1.0 mm2

Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp

Công suất: 3000 (W)

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn quạt chịu tải 1000W 2.2M

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Chiều dài: 2.2M

Tiết diện đồng: 2 x 0.3 mm2

Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp

Công suất: 1000 (W)

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn siêu tốc chịu tải 2500W 0.85M

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Chiều dài: 0.85M

Tiết diện đồng: 2 x 0.75 mm2

Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp

Công suất: 2500 (W)

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn siêu tốc chịu tải 2500W 0.65M

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Chiều dài: 0.65M

Tiết diện đồng: 2 x 0.75 mm2

Chất liệu vỏ: Nhựa PVC cao cấp

Công suất: 2500 (W)

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn bàn là

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Dùng cho các loại bàn là đang có mặt trên thị trường

Mua hàng
- 0%

CNC13-1,2m-2x0,5

5,950 ₫

GIÁ TRÊN ÁP DỤNG KHI MUA SỐ LƯỢNG LỚN

Đầu phích: Chân 4.0 MNĐ

Đuôi dây: Đuôi dây chuẩn C13

Chất liệu lõi: 99,9% đồng

Chất liệu vỏ: nhựa PVC chịu nhiệt

Chiều dài: 1,2m

Tiết diện đồng: 2x0,5mm2

Đường kính vỏ: 6,2 mm

Đường kính phôi: 2,3mm

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn C-1,2m-2x0.5 chân Ø 4.0 rỗng

6,100 ₫

GIÁ TRÊN ÁP DỤNG KHI MUA SỐ LƯỢNG LỚN

Đầu phích: chuẩn C chân Ø 4.0 rỗng

Đuôi phích: không có đuôi

Chất liệu lõi: đồng tiêu chuẩn 99.99%

Chất liệu vỏ: nhựa PVC chịu nhiệt

Chiều dài: 1,2m

Tiết diện đồng: 2x0.5mm2

Đường kính vỏ: 4,0x6,2mm

Đường kính phôi: 2.3mm

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn tròn 2x0.5 chân 4.8 đặc 1500W 1M

6,500 ₫

Đầu phích: Chuẩn C, chân 4.8 đặc

Chất liệu lõi: đồng tiêu chuẩn hàm lượng đồng 99%

Chất liệu vỏ: nhựa PVC chịu nhiệt, chống cháy

Chiều dài dây: 1m

Tiết diện đồng: 2x0.5mm2

Đường kính dây: 7.2mm

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn C-1,2m-2x0.5 chân Ø 4.0 đặc

6,600 ₫

GIÁ TRÊN ÁP DỤNG KHI MUA SỐ LƯỢNG LỚN

Đầu phích: chuẩn C chân Ø 4.0 đặc

Đuôi phích: không có đuôi

Chất liệu lõi: đồng tiêu chuẩn 99.99%

Chất liệu vỏ: nhựa PVC chịu nhiệt

Chiều dài: 1,2m

Tiết diện đồng: 2x0.5mm2

Đường kính vỏ: 4,0x6,2mm

Đường kính phôi: 2.3mm

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn tròn 2x0.6 chân 4.8 rỗng 1M

7,500 ₫

GIÁ TRÊN ÁP DỤNG KHI MUA SỐ LƯỢNG LỚN

 Đầu phích: Chuẩn C, chân 4.8 rỗng

Đuôi phích: Chuẩn C13

Chất liệu lõi: đồng tiêu chuẩn hàm lượng đồng 99%

Chất liệu vỏ: nhựa PVC chịu nhiệt, chống cháy

Chiều dài dây: 1m

Tiết diện đồng: 2x0.6mm2

Đường kính dây: 6.2mm

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn tròn 2x0.75 chân 4.8 rỗng 1M

8,400 ₫

GIÁ TRÊN ÁP DỤNG KHI MUA SỐ LƯỢNG LỚN

Đầu phích: Chuẩn C, chân 4.8 rỗng

Đuôi phích: Chuẩn C13

Chất liệu lõi: đồng tiêu chuẩn hàm lượng đồng 99%

Chất liệu vỏ: nhựa PVC chịu nhiệt, chống cháy

Chiều dài dây: 1m

Tiết diện đồng: 2x0.75mm2

Đường kính dây: 6.2mm

Mua hàng
- 0%

Dây nguồn tròn 2x0.75 chân 4.8 đặc 2500W 1M

8,600 ₫

Đầu phích: Chuẩn C, chân 4.8 đặc

Chất liệu lõi: đồng tiêu chuẩn hàm lượng đồng 99%

Chất liệu vỏ: nhựa PVC chịu nhiệt, chống cháy

Chiều dài dây: 1m

Tiết diện đồng: 2x0.75mm2

Đường kính dây: 7.2mm

Mua hàng