- 0%

TP vành nhỏ 0.5

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

TP vành nhỏ 0.5

Mua hàng
- 0%

TP vành nhỏ 0.3

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

TP vành nhỏ 0.3

Mua hàng
- 0%

TP rốn mỏng

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

TP rốn mỏng

Mua hàng
- 0%

TP rốn dày

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

TP rốn dày

Mua hàng
- 0%

Phôi vành to 0.5

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Phôi vành to 0.5

Mua hàng
- 0%

Phôi vành to 0.3

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Phôi vành to 0.3

Mua hàng
- 0%

Phôi vành nhỏ 0.5

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Phôi vành nhỏ 0.5

Mua hàng
- 0%

Phôi vành nhỏ 0.3

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Phôi vành nhỏ 0.3

Mua hàng
- 0%

Phôi chạc to

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Phôi chạc to

Mua hàng
- 0%

Phôi chạc nhỏ

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Phôi chạc nhỏ

Mua hàng
- 0%

Nhựa rốn

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Nhựa rốn

Mua hàng
- 0%

Giắc 4.8

0 ₫

GIÁ BÁN LIÊN HỆ

Giắc 4.8

Mua hàng