Đèn âm trần cong ACVT/VV

- 0%

Đèn âm trần viền trắng cong ACVT 10W

83,100 ₫

Công suất 10W

Ánh sáng trắng/vàng/đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn âm trần viền vàng cong ACVV 10W

83,100 ₫

Công suất 10W

Ánh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn âm trần viền trắng cong ACVT 14W

84,000 ₫

Công suất 14W

Ánh sáng trắng/vàng/đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn âm trần viền vàng cong ACVV 14W

84,000 ₫

Công suất 14W

Ánh sáng trắng/vàng/đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đèn âm trần viền trắng cong ACVT 7W

89,800 ₫

Công suất 07w

Ánh sáng trắng/vàng/đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đèn âm trần viền vàng cong ACVV 7W

89,800 ₫

Công suất 07W

Ánh sáng trắng/vàng/đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng