HOT

Đèn âm trần viền tĩnh điện QTD 6W

90,500 ₫

Công suất 6W

Ánh sáng trắng/vàng/đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đèn âm trần viền trắng QVT 6W

90,500 ₫

Công suất 6W

Ánh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
HOT

Đèn Âm Trần Viền Vàng QVV 6W

90,500 ₫

Công suất 6W

Ánh sáng trắng/vàng/đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn âm trần viền trắng QVT 9W

92,000 ₫

Công suất 09W

Ánh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn Âm Trần Viền Vàng QVV 9W

92,000 ₫

Công suất 9W

Ánh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn âm trần viền tĩnh điện QTD 9W

92,000 ₫

Công suất 9W

Ánh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn âm trần viền trắng QVT 7W đổi màu

102,300 ₫

Công suất 07W

Ánh sáng đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn Âm Trần Viền Vàng QVV 7W đổi màu

102,300 ₫

Công suất 7W

Ánh sáng đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn âm trần viền tĩnh điện QTD 7W đổi màu

102,300 ₫

Công suất 7W

Ánh sáng đổi màu

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng