Đèn Ốp Trần Cảm Ứng

- 0%

Ốp trần vuông cảm ứng OPVCM 12W

215,000 ₫

Công suất 12W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần tròn cảm ứng OPTCM 12W

230,000 ₫

Công suất 12W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần tròn cảm ứng OPTCM 18W

251,700 ₫

Công suất 18W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần vuông cảm ứng OPVCM 18W

258,400 ₫

Công suất 18W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần tròn cảm ứng OPTCM 24W

338,400 ₫

Công suất 24W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần vuông cảm ứng OPVCM 24W

346,700 ₫

Công suất 24W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng