Đèn ốp trần cảm ứng

- 0%

Ốp trần tròn cảm ứng OPTCM 12W

270,781 ₫

Công suất 12W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần vuông cảm ứng OPVCM 12W

270,781 ₫

Công suất 12W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần tròn cảm ứng OPTCM 18W

322,344 ₫

Công suất 18W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần vuông cảm ứng OPVCM 18W

335,156 ₫

Công suất 18W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần tròn cảm ứng OPTCM 24W

435,781 ₫

Công suất 24W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng
- 0%

Ốp trần vuông cảm ứng OPVCM 24W

448,594 ₫

Công suất 24W

Anh sáng trắng/vàng

Chíp LED 2835

Bảo hành 12 tháng

Mua hàng