Mặt hạt công tắc

- 0%

Đế âm dùng cho mặt viền DA01 dài 118mm

3,000 ₫

Mã số sản phẩm: DA01

Kích thước: 10.5 x 6.5 x 5 cm

Mua hàng
- 0%

Mặt che K500 cỡ M

9,000 ₫

Mã số sản phẩm: K500

Quy cách đóng gói: 100c/hộp

Kích thước: 4.5 x 3.5 cm

Mua hàng
- 0%

Công tắc đôi 1 chiều nhựa PC ghi K81011A cỡ L

17,000 ₫

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

Kích thước: 7 x 3.5 cm

Mua hàng
- 0%

Công tắc đôi 1 chiều nhựa PC trắng K51011A cỡ L

17,000 ₫

Mã số sản phẩm: K51011A

Quy cách đóng gói: 25c/hộp - 200c/thùng

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

Kích thước: 7 x 3.5 cm

Mua hàng
- 0%

Công tắc đơn 1 chiều nhựa PC ghi K81011 cỡ M

17,000 ₫

Mã số sản phẩm: K81011

Quy cách đóng gói: 50c/hộp - 400c/thùng

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

kích thước: 3.5 x 4.5 cm

Mua hàng
- 0%

Công tắc đơn 1 chiều nhựa PC ghi K81031 cỡ S

17,000 ₫

Mã số sản phẩm: K81031

Quy cách đóng gói: 75c/hộp - 600c/thùng

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

kích thước: 2.3 x 3 cm

Mua hàng
- 0%

Công tắc đơn 1 chiều nhựa PC trắng K51011 cỡ M

17,000 ₫

Mã số sản phẩm: K51011

Quy cách đóng gói: 50c/hộp - 400c/thùng

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

kích thước: 3.5 x 4.5 cm

Mua hàng
- 0%

Công tắc đơn 1 chiều nhựa PC trắng K51031 cỡ S

17,000 ₫

Mã số sản phẩm: K51031

Quy cách đóng gói: 75c/hộp - 600c/thùng

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

Kích thước: 2.3 x 3 cm

Mua hàng
- 0%

Mặt viền nhựa PC trắng K16208 dùng cho cỡ L, M, S

17,500 ₫

Mã số sản phẩm: K16208

Quy cách đóng gói: 28c/hộp - 224c/thùng

Kích thước: 11.8 x 7.3 cm

Mua hàng
- 0%

Mặt viền nhựa PC trắng K16108 dùng cho cỡ M

17,500 ₫

Mã số sản phẩm: K16108

Quy cách đóng gói: 28c/hộp - 224c/thùng

Kích thước: 11.8 x 7.3 cm

Mua hàng
- 0%

Ổ cắm 3 chấu đa năng nhựa PC ghi K810UU cỡ M

34,000 ₫

Mã số sản phẩm: K810UU

Quy cách đóng gói: 50c/hộp - 400c/thùng

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

Kích thước: 3.5 x 4.5 cm

Mua hàng
- 0%

Ổ cắm 3 chấu đa năng nhựa PC trắng K510UU cỡ M

34,000 ₫

Mã số sản phẩm: K510UU

Quy cách đóng gói: 50c/hộp - 400c/thùng

Thông số kỹ thuật: 16A - 250V

Kích thước: 3.5 x 4.5 cm

Mua hàng