- 0%

Đèn led bulb trụ kín nước, chống côn trùng BK 5W

26,333 ₫

Đèn led trụ kín nước, chống côn trùng

Công suất: 5W

Chip LED: 2835 9V 2A

Trọng lượng: 70gr

Kích thước: 100mmx50mm

Bảo hành: 24 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn led bulb trụ kín nước, chống côn trùng BK 10W

36,833 ₫

Đèn led trụ kín nước, chống côn trùng

Công suất: 10W

Chip LED: 2835 9V 2A

Trọng lượng: 70gr

Kích thước: 100mmx50mm

Bảo hành: 24 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn led bulb trụ kín nước, chống côn trùng BK 15W

45,667 ₫

Đèn led trụ kín nước, chống côn trùng

Công suất: 15W

Chip LED: 2835 9V 2A

Trọng lượng: 70gr

Kích thước: 100mmx50mm

Bảo hành: 24 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn led bulb trụ kín nước, chống côn trùng BK 20W

52,833 ₫

Đèn led trụ kín nước, chống côn trùng

Công suất: 20W

Chip LED: 2835 9V 2A

Trọng lượng: 70gr

Kích thước: 100mmx50mm

Bảo hành: 24 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn led bulb trụ kín nước, chống côn trùng BK 30W

81,167 ₫

Đèn led trụ kín nước, chống côn trùng

Công suất: 30W

Chip LED: 2835 9V 2A

Trọng lượng: 70gr

Kích thước: 100mmx50mm

Bảo hành: 24 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn led bulb trụ kín nước, chống côn trùng BK 45W

116,667 ₫

Đèn led trụ kín nước, chống côn trùng

Công suất: 45W

Chip LED: 2835 9V 2A

Trọng lượng: 70gr

Kích thước: 100mmx50mm

Bảo hành: 24 tháng

Mua hàng
- 0%

Đèn led bulb trụ kín nước, chống côn trùng BK 50W

122,500 ₫

Đèn led trụ kín nước, chống côn trùng

Công suất: 5W

Chip LED: 2835 9V 2A

Trọng lượng: 70gr

Kích thước: 100mmx50mm

Bảo hành: 24 tháng

Mua hàng