Bạn Là Ai Bạn Mong Muốn Điều Gì

- 25%

Bạn là ai? Bạn mong muốn gì? - Gói cơ bản

150,000 ₫

200,000 ₫

9 con số cuộc đời

Bản mềm PDF

Định vị bản thân

Thấu hiểu chính mình

 

Mua hàng
- 0%

Bạn là ai? Bạn mong muốn gì? - Gói nghị lực (miễn phí)

2,000,000 ₫

90 ngày rèn luyện nghị lực

Sách cứng 200 trang bao gồm:

+ Toàn bộ nội dung của gói cơ bản

+ Nhật ký hành động

+ Phương pháp rèn luyện

+ Có bạn đồng hành

Mua hàng