Bạn là ai? Bạn mong muốn gì? - Gói cơ bản

Bạn là ai? Bạn mong muốn gì? - Gói cơ bản

  • KN04762
150,000 Giảm giá 25 %
200,000 ₫

9 con số cuộc đời

Bản mềm PDF

Định vị bản thân

Thấu hiểu chính mình

 

 

Sự tương quan giữa các con số.

 

 

Phương pháp ghi nhớ số học thông qua câu chuyện.

 

THAM KHẢO GÓI CƠ BẢN

 

 

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN