Bạn là ai? Bạn mong muốn gì? - Gói nghị lực (miễn phí)

Bạn là ai? Bạn mong muốn gì? - Gói nghị lực (miễn phí)

  • KN04764
2,000,000

90 ngày rèn luyện nghị lực

Sách cứng 200 trang bao gồm:

+ Toàn bộ nội dung của gói cơ bản

+ Nhật ký hành động

+ Phương pháp rèn luyện

+ Có bạn đồng hành

 

Sự tương quan giữa các con số.

 

 

Phương pháp ghi nhớ số học thông qua câu chuyện.

 

 

Bạn có thể xem qua gói nghị lực mà bên mình đã làm cho khách (đã được khách hàng đồng ý công khai) tại đây

 

 

 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN