Giới thiệu

Hiển thị

14:34 - 26/06/2017

Giới thiệu chung

Công Ty Cổ Phần Thiết Bị Điện Việt Nhật là một doanh nghiệp lớn tổ chức theo mô hình công ty mẹ con, hoạt động trong nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh...

Xem thêm

02:13 - 24/04/2017

Thời gian làm việc

Thời gian hoạt động của công ty

Xem thêm

04:25 - 21/04/2017

Giới thiệu website công ty

Website Công Ty Cổ Phần Thương Mại Thiết Bị Điện Việt Nhật sở hữu 3 thương hiệu Kenno, Kaizen và Onoff, với hàng trăm loại sản phẩm với rất nhiều mẫu...

Xem thêm